1000 lět Budyski měr

Lětsa woswjećimy dnja 30.01.2018 1000 lět Budyski měr. Tutomu podawkej wěnuje so naš syćowy projekt, kotryž so přewjedźe wot ca. 20 zjawnych a priwatnych organizacijow a institucijow z Budyšina, z kulturneho ruma Hornja Łužica/Delnja Šleska a z partnerskich městow Budyšina. Zhromadnje wuwity lětny program we wobłukach wuměłstwo, kultura, turizm, wědomosć a wobdźělenje wobydlerjow twori naš přinošk k Europskemu lětu kulturneho herbstwa 2018 „Sharing Heritage“.

Wuchadźejo z historiskeho podawka Budyski měr, chcemy wo historiskim datumje a jeho pozadkach informować, z wobydlerstwom regiona a wobdźělenymi němskimi a europskimi partnerskimi městami Budyšina do dialoga wo tym stupić, što „měr“ za naš wšědny dźeń a naše zhromadne žiwjenje woznamjenja – tež hladajo na naš přez kulturelnu wuměnu a politiske změny wobwliwowany region w třiróžku mjez Pólskej, Čěskej a Němskej. W mnohich zarjadowanjach wobswětli so Budyski měr ze srědkami wuměłstwa a kultury, zmóžni so z pomocu zetkanjow wuměna a předstaja so a diskutuja so aktualne slědźenske wuslědki.

Přeprošujemy wutrobnje k wotkrywanju, zetkawanju a dialogej a wjeselimy so na to, Was na našich zarjadowanjach witać móc.

Witajće k nam!